Kibi

Empati är ett av KIBIs värdeord och vi engagerar oss i flera välgörenhetsprojekt. Nu inleder vi ett samarbete med Initiativet Hållbara Hav som arbetar för att Rädda Östersjön, ett arbete som berör oss alla.
– Östersjön är ett fantastiskt nav mellan Sverige och Finland. Men jag anser att Östersjöns framtid berör alla, även Danmark och Norge, så för mig var det naturligt att vi skulle bli partner till detta viktiga projekt säger Robert Cygnaes, VD för KIBI Nordic.

Initiativet Hållbara Hav bildades 2011 för att rädda och bevara Östersjön och utveckla dess region. Förutom flera olika företag har Kronprinsessan Victoria tagit Initiativet Hållbara Hav under sina vingar och har bland annat deltagit vid seminarium på Kastellholmen i Stockholm som är projektets hemmahamn. Hållbara Hav arbetar på olika fronter för att rädda Östersjön. Förutom politiker, myndigheter och organisationer är företag en viktig partner.
– Vi vill komma ut med vårt budskap till allmänheten och genom att arbeta med bland andra KIBI som har många företagskunder, har vi fått ytterligare en bra plattform, säger Göran Lindstedt, VD för Initiativet Hållbara Hav.

Att KIBI dessutom är ett nordiskt företag ser Göran Lindstedt som ytterligare en fördel.
– Nu kan vi nå ut till en ännu större marknad utanför Sveriges gränser med vår verksamhet och därmed få ännu fler att inse att vi måste rädda Östersjön.

En av många ambassadörer för Initiativet Hållbara Hav är Briggen Tre kronor af Stockholm som bland annat används för att segla på Östersjön. Briggen är en viktig plattform för att sprida ut budskapet om ett hållbart hav och har en ung besättning som lär sig värna miljön. Ungdomarna lär sig att sortera sopor och tar hand om avfall och är engagerade i miljöfrågorna.

Till KIBI:s hemsida