KIBI går in som partner i Initiativet Hållbara Hav

Initiativet Hållbara Hav välkomnar KIBI som partner och ser fram emot samarbetet som syftar till att öka medvetenheten omkring Östersjöns situation.
 
KIBI utvecklar sedan 1998 programvarulösningar för sjukhus, banker, försäkringsbolag, företag, och redovisningskonsulter i Norden samt har partners i USA, Tyskland, Italien och Kanada. Programmen är individuellt anpassade och ger kontroll över informationskällor. KIBIs vision är att påverka beteendet hos den enskilda individen och de medverkar på så sätt till att vi lämnar efter oss en friskare Östersjö till kommande generationer.

– Östersjön är ett fantastiskt nav mellan Sverige och Finland. Men jag anser att Östersjöns framtid berör alla, även Danmark och Norge, så för mig var det naturligt att vi skulle bli partner till detta viktiga projekt säger Robert Cygnaes VD, KIBI Nordic.
 
– Vi vill komma ut med vårt budskap till allmänheten och genom att arbeta med bland andra KIBI som har många företagskunder, har vi fått ytterligare en bra plattform. Nu kan vi nå ut till en ännu större marknad utanför Sveriges gränser med vår verksamhet och därmed få ännu fler att inse att vi måste rädda Östersjön säger Göran Lindstedt VD, Initiativet Hållbara Hav.

För mer information:

Göran Lindstedt Vd, Initiativet Hållbara Hav
070-425 15 15, goran.lindstedt@briggentrekronor.se

Robert Cygnaeus Vd, KIBI Nordic, 070-582 39 51, robert.cygnaeus@kibi.se

9 apr 2014