Kemikalieinspektionen fortsätter samarbetet med Hållbara Hav

Initiativet Hållbara Hav och Kemikalieinspektionen fortsätter samarbetet under 2015. Underlag från de vattenprover som Hållbara Hav och briggen Tre Kronor årligen tar visar att mängder av kemikalier återfinns i Östersjön.

Hållbara Havs uppgift i samarbetet är att kommunicera Kemikalieinspektionens information om kemikalier i vår vardag och vad vi ska göra för att undvika dem. Samtidigt tillför Kemikalieinspektionen expertkunskap till Hållbara Hav inom området och bidrar till utvecklingen av arbetet för ett framtida friskt och levande Östersjön.

- Vi är mycket glada över förtroendet Kemikalieinspektionen visar genom att fördjupa samarbetet med oss under 2015, och ser det som en bekräftelse på att vårt arbete för Östersjön är oerhört viktigt. Det förlängda samarbetet ger oss även möjlighet att utveckla Initiativet vidare, säger Göran Lindstedt, Vd för Initiativet Hållbara Hav.

- Initiativet representerar en av flera viktiga plattformar för vårt arbete för en giftfri miljö, säger Nina Cromnier, generaldirektör Kemikalieinspektionen.

Under det kommande året engagerar sig Kemikalieinspektion i utvecklingen av en rad olika informationskampanjer inom Initiativet Hållbara Hav tillsammans med Stockholms universitet/Östersjöcentrum. Ett av årets viktiga samarbetsprojekt är Almedalsveckan där planeringen nu pågår. Även i år är Initiativets fartyg Tre Kronor af Stockholm på plats och används som mötesplats för frågor som rör Östersjön.

För mer information:
Göran Lindstedt, Vd Initiativet Hållbara Hav, goran.lindstedt@briggentrekronor.se, 070-425 15 15.

Anders Mannesten, Marknadschef, Initiativet Hållbara Hav, anders.mannesten@briggentrekronor.se, 070-389 68 89.

Madelene Sandgren, Kommunikationschef, Kemikalieinspektionen, madelene.sandgren@kemi.se, 08-519 41 105.

Initiativet Hållbara Hav samlar intressenter från forskarvärlden, näringslivet, det offentliga och miljöorganisationer som verkar för Östersjöns bästa och för en hållbar utveckling i Östersjöregionen. Hållbara Hav är ett initiativ som med ett tvärvetenskapligt synsätt och ur ett brett perspektiv belyser Östersjöns miljö och möjligheter. Initiativet vill också peka på de insatser som initierats och som pågår, och de positiva resultat som åstadkommits vilket leder till konkreta insatser för Östersjöns framtid.

I ett konsumentperspektiv är vår ambition att förmedla kunskap och hållbara alternativ. Som verktyg används en digital och en mobil miljöutställning om miljögifter i vår vardag (kemikalier, läkemedel och plast), fartyget Tre Kronor af Stockholm och konferenslokalen Kolskjulet på Kastellholmen.

Initiativet Hållbara Hav hittar du i Almedalen, i olika hamnar längs våra kuster och övriga Östersjön samt på vårt årliga seminarium i slutet av sommaren på Kastellholmen.  Se www.savethebalticsea.org

23 mar 2015