Kartläggning av Östersjöns mikroorganismer hjälper oss förvalta havet

En forskargrupp har identifierat 22 miljoner gener hos Östersjöns virus, bakterier och plankton - en storskalig kartläggning som hjälper oss att förvalta havet och ökar kunskapen om klimatförändringarnas effekter på Östersjön. Resultatet publiceras idag i tidskriften PLOS ONE.

Läs mer: http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/kartlaggningavostersjonsmikroorganismerhjalperossforvaltahavet.5.6f6805031442d45605b7d7.html

28 feb 2014