Kan Sverige ta ledartröjan i arbetet för ett EU-förbud mot mikroplast i kroppsvårdsprodukter? (tisdag 5 juli klockan 10:00-11:00)

I en färsk EU-rapport rekommenderas medlemsländer att stiga fram och leda arbetet för ett EU-förbud mot mikroplast i kroppsvårdsprodukter. Kan Sverige ta den rollen – och i så fall hur? Regeringen vill se ett nationellt förbud. Skulle det hjälpa eller stjälpa arbetet för ett förbud i hela EU? Det var de frågor som Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum bjöd in till diskussion om.

Baltic Eye-forskaren Marie Löf inledde seminariet med ett övergripande föredrag som tog både panelen och publiken igenom allt från vad den senaste forskningen säger om källorna till mikroplaster i miljön, hur mycket och var den hamnar, och vilka konsekvenserna blir till några viktiga politiska avvägningar som är aktuella.

Se Maries Löfs föredrag här:

Panelen vände och vred på frågan om vägen mot minskade utsläpp av mikroplast till havet går smidigast via nationella förbud, eller om EU måste ena alla medlemsländer kring ett övergripande förbud.

Här är några korta exempel på det:

En av slutsatserna blev att nationella förbud i enskilda länder kan öka pressen på EU-kommissionen att ta tag i och driva frågan på EU-nivå. Samtidigt konstaterade EU-parlamentariker Linnea Engström (MP) att mikroplast i kosmetiska produkter definitivt är en fråga som hör hemma på EU-nivå. Kristina Yngwe, riksdagsledamot (C) höll med om det, men ansåg att det definitivt fanns saker att göra på svensk politisk nivå för att trycka på, inte minst för att öka intresset i frågan.

Se hela seminariet här:

Medverkande:
Kristina Yngwe, riksdagsledamot, Centerpartiet

Ulf Kamne, kommunalråd, Miljöpartiet

Fredrik Sandström, jurist, Kemikalieinspektionen, sekreterare i utredning om cirkulär ekonomi på Regeringskansliet

Linnea Englund, europaparlamentariker, Miljöpartiet

Marie Löf, forskare, Stockholms universitets Östersjöcentrum/Baltic Eye

Henrik Hamrén, moderator, Stockholms universitets Östersjöcentrum/Baltic Eye

Arrangörer:

14 jun 2016