Kammarrätten har godkänt upphandlingen av entreprenör för saneringen av Oskarshamns hamnbassäng

Oskarshamns kommun har nu därför skrivit kontrakt för muddring av hamnbassängen i Oskarshamn med entreprenören Envisan. I hamnbassängen finns mer än 1000 ton tungmetaller och stora mängder dioxiner som sprids ut i Östersjön. Nu ska det åtgärdas, 500 000 kubikmeter sediment ska muddras ur hamnbassängen, avvattnas och transporteras till Storskogen

– " Vi har legat i startgroparna länge och bara väntat in beskedet från Kammarrätten. Nu hoppas vi att vi äntligen kan komma igång med saneringsarbetena och att entreprenören kan etablera avvattningsanläggning på hamnens ytor och förbereda inför muddringen", säger Rolf Persson, beställarombud för hamnsaneringsprojektet på Oskarshamns kommun. -"Det har varit en lång juridisk process med tillståndsprövning och upphandling så det här är ett viktigt steg", fortsätter Peter Wretlund, kommunstyrelsens ordförande.

Till våren planeras invigning av saneringen. Till invigningen har miljöminister Åsa Romson, Naturvårdverkets GD Björn Risinger och Stefan Carlsson, Landshövding i Kalmar län bjudits in.

-"Det här är Sveriges mest prioriterade efterbehandlingsprojekt och en mycket viktig åtgärd för Östersjön och länet. -"Vi på Länsstyrelsen är mycket nöjda över att saneringen är inom räckhåll och att spridningen till Östersjön får sitt slut", betonar Stefan Carlsson, landshövding i Kalmar län.

Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng är ett statligt finansierat projekt. Naturvårdsverket finansierar merparten av saneringen av Oskarshamns hamnbassäng för att minska riskerna för människors hälsa och för att förbättra miljön i Östersjön.

Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och med goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.

1 okt 2015