Intervjuer med föredragshållarna

Lena Ek, Miljöminister

Björn Risinger, Generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten

Folke Rydén, Baltic Sea Waste Campaign

 

Docent Magnus Breitholtz och professor Christna Rudén från från Institutionen för Tillämpad Miljöteknik vid Stockholms universitet

 

Docent Britta Eklund från Institutionen för Tillämpad Miljöteknik vid Stockholms universitet

Anna Linusson, Vd Stiftelsen Håll Sverige Rent

 Anna Jöborn, avdelningschef på kunskapsavdelingen Havs- och Vattenmyndigheten

 

Mathias Bergman, Generalsekreterare BSAG

Malin Frenning, President, Business Area Broadband Services, TeliaSonera