Kemikalier i havsmiljön - Tillsammans hittar vi lösningar

Magnus Breitholtz och Christina Rudén från Institutionen för Tillämpad Miljöteknik vid Stockholms universitet

Under Initiativet Hållbara Hav seminarium för ett år sedan förde Magnus och Christina fram ett antal konkreta förslag på vad som behöver göras för att skydda Östersjön mot skador på grund av kemikalier. Sedan dess har inte så mycket hänt. Detta är inte något förvånande. Processen för att genomföra stora förändringar är komplicerad. Det krävs stora mängder kunskap och att denna når rätt mottagare i beslutsprocessen. Dessutom krävs modiga beslutsfattare.

I många fall är det dock vi själva som är beslutsfattarna och besluten kan fattas vid våra köksbord. Inte allt går att lösa med konsumentmakt men det är viktigt att vi alla funderar över vilka beslut vi kan ta själva och i våra egna organisationer.

Det är bara tillsammans som vi kan hitta lösningarna och åstadkomma en förändring

Läkemedel i våra vatten

Dagens presentationer kommer att till stor del handla om läkemedel. Läkemedel är problematiska ur flera aspekter. De är designade för att ha en biologisk påverkan. Denna påverkan fungerar även i andra organismer än människan. P-piller fungerar till exempel likadant för fiskar som för människor.

Man hittar läkemedel på många ställen i vår miljö, i våra djur, i våra vattendrag, i grundvattnet och till och med i vårt dricksvatten.  Läkemedel produceras också i stora mängder och ofta hittar man höga halter i närheten av produktionsanläggningarna. Av allt att döma kommer också användningen att öka.

Tre Kronor af Stockholm som forskningsfartyg

Under sommaren har besättningen på Tre Kronor samlat in vattenprover från hela Östersjön, både nära kusterna och ute på öppet vatten. Dessa prover har analyserats vid Umeå universitet och de första resultaten presenteras av Jerker Fick under dagen.