Initiativet Hållbara Hav i strategiskt samarbete med Stockholmsmässan - Allt för Sjön.

allt-f-sjon-kvadrat.jpgStockholmsmässan och Initiativet Hållbara Hav inleder ett samarbete med syfte att föra in hållbarhetsfrågorna och ett miljöperspektiv som en naturlig del av Allt för Sjönkonceptet.

- Allt för sjön, Europas äldsta båtmässa, är oerhört stolta och glada över att hittat en sådan stark partner i  miljöfrågan som Hållbara hav.

Jag har länge funderat över hur vi på ett smidigt och trovärdigt sätt ska närma oss miljöfrågan, och nu har  vi hittat den bästa av vägar. Säger Thomas Sandberg, projektchef för Allt för Sjön

Målet är att öka medvetenheten kring miljöfrågorna hos den båtintresserade allmänheten samtidigt som vi för ut de senaste forskningsrönen och informerar om lagar och regler på området via vårt samarbete med miljödepartementet. Visionen är att påverka beteendet hos den enskilda individen såväl som branschen i sin helhet så att vi lämnar efter oss en friskare Östersjö än den vi tog emot.

Centrum för miljötorget under mässdagarna blir Initiativets nya miljöutställning som visas för första gången och handlar om kemikalier och läkemedel i Östersjön. Utställningen är den andra generationen i samarbetet med Stockholms universitet. Den första utställningen "Östersjön – Vem bryr sig…" är tillsammans med Inititiativet Hållbara Hav nominerat till Nordiska Rådets Miljöpris 2013 och presenteras i en digital form under hösten och lanseras på sju språk för att nå ut med gemensam kunskap till alla länder kring Östersjön

- Vi är oerhört stolta och glada över detta samarbete med nordens största båtmässa. Säger Anders Mannesten Marknadschef på Briggen Tre Kronor/ Initiativet HållbaraHav, och fortsätter: - Detta ger oss en fantastisk möjlighet att kommunicera all den kunskap kring Östersjön som vi har byggt upp under åren och därmed påverka enskilda individer om hur vi skall agera för att rädda världens vackraste innanhav för framtida generationer.

Om Allt för Sjön
Allt för sjön är Skandinaviens största båtmässa och ett av Sveriges största, årliga evenemang inomhus som hålls på Stockholmsmässan.

14 okt 2013