Hur mycket plast finns på havsbottnen?

Nu vill forskarna ta reda på hur mycket mikroskopiskt plastavfall det finns i havet och vilka effekter avfallet kan ha på mjukbottenfaunan. Ett forskningsteam på Tvärminne zoologiska station ska under sommaren åka ut i skärgården för att se hur mycket plastpartiklar det finns på bland annat på havsbottnen i Västnyland.

Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2013/05/02/hur-mycket-plast-finns-pa-havsbottnen

2 maj 2013