Hur giftiga är bottenfärgerna?

Av miljöskäl finns ett behov av att minska mängden biocider i påväxthämmande färg, eftersom dessa gifter kan påverka det marina livet. I denna avhandling har åtta påväxthämmande biocider testats med avseende på påväxthämmande verkan och påverkan på det marina livet i övrigt.

Läs mer: http://www.havet.nu/?d=186&id=54641611

12 nov 2013