Honorna drabbas värst

Nedgången för ejderpopulationen har pågått i 20 år och har flera förklaringar. Särskilt utsatta är honorna, ådorna.

Det finns områden längs med Östersjökusten där mellan 90 och 99 procent av ejderungarna har dött bara dagar efter kläckning. Exakt vad det beror på vet man inte och troligtvis är det många olika faktorer som samverkar. Miljögifter, varmare vatten, sämre kvalitet på blåmusslorna och så rovdjuren havsörn och mink är några förklaringar.

Läs mer: http://www.sn.se/nyheter/sormland/1.3880636

 

7 mar 2016