Henriksdal ska bli världens största reningsverk under jord

Henriksdals reningsverk är nu i en utvecklingsfas. Reningsverket kommer bli en av världens modernaste anläggningar, och om några år kommer verket fördubbla sin kapacitet och gå från att rena 220 000 kubik till över 500 000 kubik vatten per dygn. Reningsverket blir det första i Sverige med att använda membranteknik för att möjliggöra detta.
Reningen av Stockholms avloppsvatten kommer att koncentreras till Henriksdals reningsverk.
Bakgrunden till beslutet att bygga ut Henriksdals reningsverk ligger i ambitionen att fortsätta utveckla Stockholm som en av världens mest hållbara städer, samt att bidra till ett renare vatten genom att minska på utsläppen av närsalter i Östersjön.

Läs mer: http://www.industrinyheter.se/2015/01/henriksdal-ska-bli-v-rldens-st-rsta-reningsverk-under-jord

7 jan 2015