Havsverkstad

Program - Vem bryr sigHavsverkstadPresentationer
DebattIntervjuerUtställarePressEnkäten - Allt för Sjön 2014

Varför är det viktigt för torsken att djupvattnet i Östersjön håller en viss salthalt och hur kan man visa det med ett hönsägg? Vad är osmos och vad kan en gelegroda säga om båmusslornas situation i Östersjön? Tag med barn och barnbarn och kom till vår Experimentverkstad så ska vi förklara. !

Passa också på att testa Fiskespelet som med hjälp av några tändstickor förkarar vad som är hållbart fiske!