Havsutsikt: Tema Hav och klimat

Östersjön i en varmare framtid

Övergödning, blågrönalgblomningar och döda havsbottnar är omtalade problem i dagens Östersjö. Stora ansträngningar görs i samhället för att försöka åtgärda dem. Samtidigt pågår en klimatförändring. Frågan är hur den kommer att påverka algblomningar och bottendöd? Läs mer

Ett ekosystem i ständig förändring

Östersjöns ekosystem har under ganska lång tid utsatts för övergödning, överfiske, miljögifter och främmande arter. Nu påverkats Östersjön också av ett förändrat klimat, som i många fall kommer att interagera med dessa redan befintliga miljöhot. Stora forskningsprogram har under de senaste åren arbetat med att försöka förutsäga vad som kan komma att hända. Ekosystemförändringarna kommer i hög grad att påverkas av om vi lyckas rätta till problemen eller om vi fortsätter som förut. Läs mer

Syrefria bottnar - orsakade av klimat, människa eller både och?

Idag när stort fokus ligger på att lösa Östersjöns svåra miljöproblem pågår även en diskussion om hur länge vi människor påverkat vår omgivning i stor skala. Frågor har ställts om huruvida det är naturliga klimatförändringar eller mänskliga orsaker som ligger bakom utbredningen av Östersjöns syrefria bottnar i ett långt tidsperspektiv. Eftersom människan inte enbart påverkar utsläpp av näringsämnen till Östersjön utan även växthusgasutsläppen som förändrar klimatet, är det komplicerat att separera vilka symptom som orsakats av den globala uppvärmningen och vad som orsakats av utsläpp av näringsämnen. Läs mer

Läs hela Havsutsikt: http://www.havet.nu/havsutsikt/

8 jan 2015