Havsbotten i Östersjön kartläggs

EU-kommissionen har beviljat Sjöfartsverket 47 miljoner kronor i medfinansiering till arbetet med att kartlägga havsbotten i Östersjön. Förutom att ge säkrare navigering, kan kartläggningen även bidra till att fartygen minskar sin bränsleförbrukning.

Läs mer på Sveriges Radios hemsida

7 aug 2015