"Övergödning, överfiske och miljögifter är största hoten"

Sveriges riksdag har satt upp 16 miljömål som ska nås senast år 2020.
Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Ingen övergödning” och ”Levande sjöar och vattendrag”.

-  Vi når inte våra tre mål med dagens beslutade och planerade styrmedel. Exempelvis är utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön rekordhög, flera miljögifter ökar och i Hanöbukten får vi larm om sårskador på fisk, döda fåglar och brunifiering av vattnet, säger utredaren Ulrika Siira i en intervju om HaV:s tre mål.

Läs mer: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/havochvatten/pressrelease/view/hav-s-expert-om-miljoemaalen-oevergoedning-oeverfiske-och-miljoegifter-aer-stoersta-hoten-863493

10 maj 2013