Havet som resurs, seminarium med HaV

Dagens konferens på Tre Kronor var ett seminariet ”Havet som resurs”. Värd för mötet var Havs och Vattenmyndigheten.

Alla var där frestas man att säga: Tillväxtverket, Vinnova, Miljödepartementet, Baltic Stern, Östersjöinitiativet, KTH, Region Gotland, Forum Östersjön, Marint Center , Kalmarsundskommissionen, Nordiska Investeringsbanken, Havsmiljöinstitutet, samt Trelleborgs, Simrishamns, Vaxholms och Kalmars kommuner. Det var en intressant dag med många bra inlägg.

Att det går att åstadkomma något är Trelleborgs kommun ett bra exempel på. I samarbete med Tyskland har man fått till stånd att alla fartyg mellan Trelleborg och Tyskland tömmer sitt avloppsvatten i land. Med målet att hela tiden skapa win-win-situationer fortsätter man nu med att söka samarbeten med Polen och Ryssland på olika områden som har betydelse för Östersjön. Man planerar också att bygga Sveriges största biogasanläggning och redan 2013 räknar man med att producera mer grön energi än vad kommunen själv konsumerar.

Vi räknar med att kunna återkomma med en sammanfattning av vad man kom fram till på hela mötet inom kort.

6 dec 2012