Hamnar 2013

Under 2013 besökte Tre Kronor af Stockholm och Initiativet Hållbara Hav flera hamnar runt Östersjön och Bottenhavet. Under Tre Kronors medverkan i The Tall Ships´ Races besöktes Århus, Helsingfors, Riga och Szcecin. Dessförinnan hade Tre Kronor medverkat i Scarlet Sails i S:t Petersburg samt under Almedalsveckan i Visby.

Efter hemkomsten till Sverige deltog Tre Kronor i firandet av Landskronas 600-årsjubileum med miljöutställningen "Östersjön - vem bryr sig..." samt seglingar för allmänheten och möte ombord med Region Skåne, Landskrona Stad, Lunds universitet och Lunds Tekniska högskola.

På vägen hem till Stockholm gjordes ett kort besök i Fyrudden i Gryts skärgård samt ett stopp i Oxelösund där vi medverkade i Hamnens Dag.

Efter HållbaraHav-seminariet i september gjorde Tre Kronor en längre segling runt Bottenhavet och besökte Gävle, Härnösand och Örnsköldsvik på den svenska sidan och Vasa och Åbo på den finländska sidan.

I de svenska städerna visades utställningen Östersjön - vem bryr sig. I Härnösand anordnade kommunen ett seminarium ombord där man gick igenom det sjupunktsprgram för en bättre miljö som man arbetar med i kommunen. Örnsköldsvik anordnade ett östersjöseminarium om miljögifter i havet under Tre Kronors besök. "Östersjön - vem bryr sig..." visades i alla tre städerna och i Härnösand och Örnsköldsvik anordnades särskilda visningar för ca 400 skolungdomar.