Hållbart fiske i fokus på rådsmöte

EU:s jordbruks- och fiskeministrar möts för att bland annat diskutera en ny förvaltningsplan för fisket i Östersjön. Det ryska importstoppet av livsmedel från EU ska också behandlas på rådsmötet som hålls i Bryssel den 26 januari. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht representerar Sverige vid mötet.

Fiskeministrarna i EU ska diskutera kommissionens nya förslag till förvaltningsplan för fisket av torsk, sill/strömming och skarpsill i Östersjön. Arterna utgör viktiga delar av Östersjöns ekosystem och är också viktiga fisken i Östersjön.

Det är den första planen sedan den reformerade fiskepolitiken trädde i kraft 1 januari 2014. Syftet med förslaget är att säkerställa ett hållbart fiske av de aktuella bestånden och skapa stabila fiskemöjligheter med högre avkastning för fiskerinäringen.

Regeingens inställning är att verka för ett långsiktigt hållbart fiske och nå de uppsatta målen inom ramen för EU:s reformerade fiskeripolitik. Bland annat målet att säkerställa ett maximalt hållbart fiske 2015 där så är möjligt, och senast 2020 för alla fiskearter.

Ryska importstoppet av livsmedel
På mötet väntas kommissionen också rapportera om det ryska embargot på jordbruksprodukter som trädde i kraft i augusti 2014. Ryssland införde sanktionerna i samband med Ukrainakrisen och dessa innebär ett förbud mot import av livsmedel från bland annat EU. Det har lett till att EU vidtagit stödåtgärder för att kompensera drabbade producenter av frukt, grönsaker och mejeriprodukter.

Kommissionen, som beslutar om dessa stödåtgärder, väntas på mötet informera om läget och vidtagna åtgärder.

Källa: http://www.regeringen.se/sb/d/6716/a/253048

22 jan 2015