Hållbart är framtiden

När Framtidens fartyg diskuterades på Åland häromveckan var mycket fokus på bränslen och miljökrav och svårigheterna med att hitta finansiering för ny reningsutrustning. Från klassningssällskapet DNV-GL som fyller 150 år i år kom Tore Longva med en betraktelse över shillingen år 2050. Det är mycket som händer i världen och i branschen och precis som vid tidigare regimskiften finns det också den här gången massor med möjligheter för den som vill tjäna pengar. Fast då går det inte att bita sig fast vid historien utan förutsättningslösaste framåt. Grundförutsättningarna finns, världshandeln växer men kraven på lösningarna förändras.

Läs mer: http://www.sjofartstidningen.se/bloggar/alandsbloggen/ny-karta-shippingen/

13 nov 2014