Miljöutställningen

vembryr-sig.jpg

Initiativet Hållbara Havs hyllade miljöutställning ”Östersjön – vem bryr sig…” presenteras nu i digital form på sju språk.

I samarbete med Initiativets partner PS Communication har utställningen omarbetats till en helt ny webbplattform som tar besökaren hela vägen från den soliga stranden ner till bottnen.

På vägen får man se hur olika produkter som vi använder påverkar livet i havet samtidigt som man får råd och tips om vad man själv kan göra för att minska sin egen påverkan.

Se den digitala versionen av "Östersjön - vem bryr sig..." här.

6 nov 2013