Green Cargo spår tillväxt när svaveldirektivet införs

Från 2015 blir sjötransporterna i bland annat Östersjön dyrare som en konsekvens av det så kallade svaveldirektivet, vilket självfallet oroar näringslivet. Green Cargo har analyserat möjligheterna att erbjuda ökade godstågstransporter från Norrland till södra Sverige för vidare transport via hamn eller tåg mot kontinenten.

Läs mer:http://www.transportnet.se/iuware.aspx?pageid=4912&ssoid=164139

12 feb 2013