Gråsälar dör i fiskeredskap

Varje år drunknar minst 1 240 gråsälar i Östersjön efter att ha fastnat i fiskeredskap. Men siffran över hur många sälar som är oönskad bifångst kan vara betydligt högre.

Läs mer: http://www.unt.se/uppland/uppsala/grasalar-dor-i-fiskeredkap-3505096.aspx

Hela studien: http://www.plosone.org/article/o%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0113836

14 dec 2014