Giftgropar i marken hotar Östersjön

I utkanten av St Petersburg ligger ett område som är livsfarligt för Finska viken och Östersjön. Det handlar om en anläggning för lagring av problemavfall. Den skulle renas och saneras för länge sedan men det har inte hänt.

Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2013/11/08/giftgropar-i-marken-hotar-ostersjon

8 nov 2013