Genförändringar i Östersjöns fisk visar samband mellan miljöpåverkan och evolution

Fisk som lever i förorenade miljöer skiljer sig genetiskt från dem som finns i renare vatten. Det är slutsatsen i forskaren Emma Linds avhandling. Hon har studerat storspigg i miljöpåverkade respektive renare miljöer i Östersjön.

Läs mer på forskning.se: http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/genforandringariostersjonsfiskvisarsambandmellanmiljopaverkanochevolution.5.693a27b813f40a3052347.html

14 jun 2013