Ge Östersjön en chans!

Denna sida är inte längre aktuell utan all information hittar du på vår nya sida 

www.expeditionbalticsea.se

 

 

 

 

 

 

Hur är din relation till Östersjön?

Vi är hela 85 miljoner människor i Östersjöregionen. Vi bor, jobbar och lever vid kusten eller alla de vattendrag som förr eller senare rinner ut i havet.

Samtidigt som vi njuter och har nytta av havet belastar vi det med skräp, plast, kemikalier och näringsämnen. Tyvärr anses Östersjön idag vara ett att världens skitigaste hav och vi måste hjälpas åt att vända utvecklingen!

Du kan bidra till en fungerande relation mellan samhälle och hav. Enskilt och tillsammans kan vi minska läckage av skräp, kemikalier och näringsämnen från land till hav. Varenda droppe har betydelse!

  • Börja hemma in din bostad, vad har du i städskåpet, tvättstugan och skafferiet som förr eller senare når havet? Lämna farligheterna till miljöstationen och köp rätt varor i fortsättningen!
  • Stöd och ställ krav på dina politiker så att de vågar fatta beslut som är nödvändiga för att minska läckage och föreningar och gifter. Berätta vad som är viktigt för dig och fråga vad politikerna har för plan för att hantera skräp och gifter.
  • Engagera dig i en förening som redan idag jobbar med lokala miljöfrågor. Gå med och driv frågor som ger Östersjön en chans!
  • Berätta för familj, vänner och arbetskamrater vad du gör och varför det är viktigt. Använd söndagsmiddagen, fikarasten, sociala medier och alla andra kanaler och tillfällen som du kan komma på! 
  • Lova att ge Östersjön en chans!

Vad ska Expedition Rädda Östersjön göra?

  • Vi samarbetar med lokala intressenter för att lyfta frågor rör Östersjöns framtid och utmaningar.
  • Vi besöker din ort, skola arbetsplats. Med hjälp av en mobil utställning och digitala plattformar vill vi inspirera, aktivera och stötta dig i ditt arbete med att ge Östersjön en chans!  Om du vill så finns vi din dator och telefon.
  • Vårt mål är att hjälpa till att minska läckage av näringsämnen, skräp, plast, kemikalier och läkemedelsrester från land till hav.
  • Vår vision är en fungerande relation mellan människa, samhälle och hav.