Ge Östersjön en chans!

Hur är din relation till Östersjön?

Vi är hela 85 miljoner människor i Östersjöregionen. Vi bor, jobbar och lever vid kusten eller alla de vattendrag som förr eller senare rinner ut i havet.

Samtidigt som vi njuter och har nytta av havet belastar vi det med skräp, plast, kemikalier och näringsämnen. Tyvärr anses Östersjön idag vara ett att världens skitigaste hav och vi måste hjälpas åt att vända utvecklingen!

Varenda droppe har betydelse!

Ge Östersjön en chans!

Du kan bidra till en fungerande relation mellan samhälle och hav. Enskilt och tillsammans kan vi minska läckage av skräp, kemikalier och näringsämnen från land till hav.

  • Du kan börja hemma in din bostad, vad har du i städskåpet, tvättstugan och skafferiet som förr eller senare når havet? Lämna giftiga grejor till miljöstationen och köp rätt grejor i fortsättningen!
  • Stöd och ställ krav på dina politiker så att de vågar fatta beslut som är nödvändiga för att minska läckage och föreningar och gifter. Berätta vad som är viktigt för dig och fråga vad politikerna har för plan för att hantera skräp och gifter.
  • På din ort finns nästan säkert en förening som redan idag jobbar med lokala miljöfrågor. Gå med och driv frågor som ger Östersjön en chans!
  • Berätta för familj, vänner och arbetskamrater vad du gör och varför det är viktigt. Använd söndagsmiddagen, fikarasten, sociala medier och alla andra kanaler och tillfällen som du kan komma på! 
  • Vi vill att du lovar att ge Östersjön en chans!

Vad ska Expedition Rädda Östersjön göra?

  • Vi samarbetar med lokala intressenter för att lyfta frågor rör Östersjöns framtid och utmaningar.
  • Med hjälp av en mobil utställning och digitala plattformar inspirera, aktivera och stötta dig i ditt arbete med att ge Östersjön en chans! Vi besöker din ort, skola arbetsplats. Om du vill så finns vi din dator och telefon.
  • Vårt mål är att hjälpa till att minska läckage av näringsämnen, skräp, plast, kemikalier och läkemedelsrester från land till hav.
  • Vår vision är en fungerande relation mellan människa, samhälle och hav.