Gasoljan ett allt mer attraktivt alternativ för sjöfarten

Kostnaderna för att uppfylla kriterierna för svaveldirektivet är hundratals miljoner. Det visar en rapport som Trafiksäkerhetsverket beställt.

Olof Widén, vd för Rederierna i Finland, ser rapporten som ett diskussionsunderlag, men tycker att den haltar. Siffrorna som använts som grund är föråldrade.

Läs mer: http://www.alandstidningen.ax/article.con?id=36387&iPage=7

2 dec 2013