Gasletare upptäcker biologisk skattkammare

I samband med gas- och oljeutvinning i havet har det upptäckts djupa hålor i botten, så kallade pockmarks, skapade av läckande metangas.
Nu har forskarna insett att de kan vara biologiska skattkammare. Förutom att det finns en speciell djurvärld knuten till den läckande gasen fungerar de som skyddsrum i en hårt trålad omgivning.

Läs mer och hör inslaget på Sveriges Radios hemsida

17 jan 2013