Gas från fiskrens kan driva våra fordon

Gas från fiskrens kan i framtiden komma att bli bränsle i våra bilar. I Västervik produceras biogas av tvättvatten från fiskrens som transporteras i en ledning till reningsverket från en fiskindustri. Slammet ger både biogas och en näringsrik rötrest som används som gödningsmedel

Läs mer och lyssna på inslaget på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=86&artikel=5442449

Mer artiklar om närliggande ämnen hittar du också på havet.nu: http://www.havet.nu/?d=190&id=39630

15 feb 2013