Går det att köpa en giftfri vardag? Om kemikaliesmart upphandling (måndag 4 juli klockan 11:30 - 13:00)

Vad kan kommuner och företag göra för att bidra till en giftfri vardag? Hur kan offentlig upphandling vara ett effektivt verktyg för att skydda hälsa och miljö mot farliga kemikalier?

Det var några av de frågor som diskuterades på ett välbesökt seminarium om kemikaliesmart upphandling under Almedalsveckan 2016. Kemikalieinspektionen var huvudarrangör till seminariet, som var en del av en seminarieserie ombord på briggen Tre Kronor.

- I vår handlingsplan för en giftfri vardag har vi fokus på barn och unga eftersom de är extra känsliga, sa Nina Cromnier, generaldirektör för Kemikalieinspektionen.

- Om det offentliga kan ställa bra krav så stödjer vi innovationer och företag som arbetar med sunda och säkra material, betonade Gunvor G Ericson (MP), statssekreterare vid Statsrådsberedningen.

- Inköpare behöver bättre kunskap om befintliga produkter och om utveckling av nya effektivare produkter, sa Nils Hannerz, ansvarig för industriell bioekonomi på Innovations- och kemiindustrierna (IKEM).

Se några korta citat från seminariet här:

Se hela seminariet här:

Medverkande

Nina Cromnier, generaldirektör, Kemikalieinspektionen

Gunvor G Ericson (MP), statssekreterare i samordningskansliet på Statsrådsberedningen

Annie Stålberg, chef för enheten för policystyrning, Upphandlingsmyndigheten

Nils Hannerz, ansvarig för industriell bioekonomi, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige (IKEM)

Maria Azzopardi, projektledare, Kemikaliecentrum, Miljöförvaltningen, Stockholms stad

Folke Rydén, moderator

Arrangörer:

14 jun 2016