Gäddor ska rädda Burgsviken

För att skapa balans i den övergödda Burgsviken ska man underlätta för gäddorna, med en gäddfabrik så att de kan leka lättare. Projektet rädda Burgsviken ser också över badplatser, betesmarker och diken.

Blå tillväxt är ett begrepp som blivit aktuellt både på Gotland och på EU-nivå. Konceptet handlar om hur både ekonomisk vinst och ekologisk hållbarhet ska kunna uppnås i Östersjön. Campus Gotland och Föreningen Forum Östersjön deltar i forskning som handlar om just en blå tillväxt.

Läs mer och lyssna på inslaget i Sveriges Radio

27 jul 2015