Första svenska reningssteget för läkemedel installerat

Sverige har fått sin första fullskaleanläggning för att rena avloppsvatten. Platsen är Knivsta reningsverk utanför Uppsala och KTH har ansvarat för utformningen och bygget. Hittills har 300 000 kubikmeter vatten renats från cirka 300 kg läkemedel. De kommer från urin och fekalier som vi spolar ner i toaletten och är rester av läkemedel vi äter.

Läs mer på Ny Teknik

Se också Berndt Björlens presentation av medtoden på Hållbara Havs seminarium 2013

19 okt 2015