I forskningens tjänst

dsc-8689.jpgBriggen Tre Kronor och dess besättning samlar vattenprover under seglingar runt om i Östersjön i syfte att söka rester av läkemedel. Provtagningen sker i samarbete med forskarna inom ITM på Stockholms universitet, Umeå universitet och KTH. Provtagningen har genomförts dels kustnära i de hamnar Briggen besökt för seminarier och miljöutställning men även mitt ute på öppet hav. Analysen avser ett hundratal läkemedelsrester och 24 läkemedel uppmättes i minst ett prov.

Provtagningsplatser

Antal påvisade läkemedel
Topp tre provtagningsplatser:
Kastellholmen 20 läkemedel*
Visby 5 läkemedel
S:t Petersburg 5 läkemedel
*nytt prov kommer tas vid Kastellholmen

Andel prov med läkemedel
Topp tre läkemedel:
Karbamazepin (epilepsi) 100%
Orfenadrin (lugnande) 69%
Flekainid (hjärt/kärl) 39%

Oväntade resultat

Det mest anmärkningsvärda är att det går att detektera läkemedelsrester ute på öppet hav - något som forskarna bedömt som omöjligt!
Den höga förekomsten som mättes upp på Kastellholmen kan ha en naturlig förklaring då utsläpp från två reningsverk kan ha påverkat i hög grad.

Presentation av provresultat

Jerker Fick från Umeå Universitet presenterar proversultaten. Här visas också film från de försök där man exponerat abborrar för lugnande läkemedel.

Effekter av lugnande läkemedel har provats i experiment med abborrar som utsattes för en betydligt högre dos läkemedel än de som påvisades i proverna. Effekten blev att abborren visade upp en lugn, harmonisk och samtidigt djärvare sida vilket medförde att fisken åt mer och växte till sig snabbare. Den andra sidan av myntet var att den också blev mer riskbenägen vilket innebär större exponering för rovfiskar.

Läs mer:

Forskare fann höga halter läkemedel i Östersjön DN
Unikt initiativ ska läka Östersjön SvD
Läkemedelsrester i avloppsvatten kan stoppas effektivt med aktivt kol IVL