Forskare mäter oljudet i Östersjön

Oljudet under Östersjöns yta ska mätas i en ny undersökning som pågår i drygt ett år.

Den här veckan inleddes undersökningen genom att besättningen på forskningsfartyget Aranda fäste hydrofoner i havsbottnen i Östersjön söder om Jussarö samt i Finska viken mellan Helsingfors och Tallinn.

Forskarna strävar efter att få exakta uppgifter om oljudet, strömningarna och svavelvätet.

Läs mer: http://www.abounderrattelser.fi/news/2013/10/forskare-mater-oljudet-i-ostersjon.html

20 okt 2013