Fler oljeutsläpp observerades i Östersjön

Finländska myndigheter observerade fler oljeutsläpp i Östersjön i fjol än tidigare år.

Finlands miljöcentral och Gränsbevakningsväsendet meddelar att myndigheterna underrättades om cirka en tredjedel fler observationer om oljeutsläpp.

Av observationerna kunde 68 bekräftas. Lyckligtvis var majoriteten av utsläppen endast små och inträffade i närheten av hamnar och stränder.

Källa: http://hbl.fi/nyheter/2015-01-21/709661/fler-oljeutslapp-observerades-i-ostersjon

22 jan 2015