Fler kvävefixerare i Östersjön än tidigare känt

Blågröna alger (fotosyntetiserande cyanobakterier) är kända kvävefixerare som är vanliga i Östersjön och i andra marina miljöer. Men det finns även icke fotosyntetiserande heterotrofa bakterier som kan fixera gasformigt kväve.

Läs mer på forskning.se

 

24 jan 2013