Fler kryssningsfartyg tömmer kloaken i Helsingfors

Nästan 80 procent av de internationella kryssningsfartygen som besöker Helsingfors lämnar sitt smutsvattnet i stadens avlopp istället för att dumpa det i havet, berättar Helsingfors hamn.

Läs mer på svenska YLE:S hemsida

18 aug 2015