Fler gråsälar i Östersjön

Sedan början av 2000-talet har gråsälsstammen trefaldigats i Östersjön men i de finska vattnen har stammen hållits oförändrad sedan mitten av decenniet.

Läs mer: http://svenska.yle.fi/artikel/2013/01/09/fler-grasalar-i-ostersjon

10 jan 2013