Fler ansöker om att få dumpa snö i havet

Snömassor orsakar inte bara tågstopp och kaos i trafiken.
Bortplogad snö innehåller också föroreningar som vägsalter, oljor och tungmetaller som kan skada naturen.
-  Det finns ett generellt förbud mot att dumpa snö i hav, sjöar och vattendrag. Men vi kan utfärda dispenser som tillfälliga lösningar om dumpningen inte påverkar människors hälsa och miljön negativt, säger Caroline Carlsson, utredare på Havs- och vattenmyndigheten, HaV

Läs mer på https://www.havochvatten.se/om-oss/press-och-media/visa-nyheter/visa-pressrelease.html?url=-290745163%2Fpressrelease%2Fview%2F822127

20 dec 2012