Fleecekläder orsakar utsläpp i hav

Varje gång ett klädesplagg av fleece tvättas lossnar små, små plastpartiklar, som följer med sköljvattnet och inte kan fångas upp av reningsverken. Partiklarna tas upp av djurplankton, som för dem vidare i näringskedjan.

Läs mer: http://www.barometern.se/nyheter/TT_inrikes/fleeceklader-orsakar-utslapp-i-hav%283712516%29.gm

22 apr 2013