Fartygsljud i Östersjön ska kartläggas

För att få en bild av hur mycket det låter under vattnet ska 40 stycken
ljudsensorer placeras ut i Östersjön. Något liknande har aldrig gjorts förut och
syftet är att få fram kunskap om hur fartygstrafiken låter, och i förlängningen
om det stör fisk eller marina däggdjur.

Läs mer: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=5553083 

3 jun 2013