EU-plan ska rädda Östersjöfisket för gott

En ny plan ska bevara Östersjöns fiskbestånd på hållbara nivåer.

En ny förvaltningsplan för fiske av torsk, strömming och skarpsill i Östersjön klubbades på tisdagen i EU-parlamentets fiskeriutskott.

”Vi kämpade hårt och vi vann idag!”, skrev Linnéa Engström på Twitter efter omröstningen och tillade att beslutet ”kommer bli ett första viktigt steg mot att få ett slut på överfiskning”.

Planen syftar till att återföra fiskbestånden till vetenskapligt fastställda hållbara nivåer under 2015. Fiskeriutskottet gick längre än EU-kommissionen och föreslog att fiskebstånden sedan ska bibehållas över den hållbara nivån.

En nyhet i förslaget är att de hållbara nivåerna för de olika fiskbestånden kopplas samman för att ta hänsyn till att de olika arterna samspelar och påverkar varandras bestånd.

Tidigare har fisket i EU:s vatten planerats från år till år, men den nya förvaltningsplanen ska sträcka sig över en längre tid.

– Planen borde bidra till en balanserad, hållbar exploatering av de berörda bestånden och stabiliteten för fiskemöjligheter – och därmed för fiskarnas levebröd, sade den konservativa polska parlamentarikern Jarosław Wałęsa som ansvarade för förslaget.

EU-parlamentet kommer ta ställning till utskottets förslag i Strasbourg i april.

Källa: Europaportalen.se

1 apr 2015