Ett grönare skepp kommer lastat

Kraftigt skärpta miljökrav driver på utvecklingen inom skeppsbyggnadstekniken. Rederiet Sirius har tagit fram ett helt nytt fartyg drivet med flytande naturgas, försett med effektiv värmeåtervinning och slimmat skrov. Sjösättning planeras till 2015

Från och med januari 2015 skärper EU kraven för svavelhalten i bunkeroljan från 1 till 0,1%. Genom att använda flytande naturgas minskar koldioxidutsläppen med ca 20% och svavel och kväve med 90%.

Läs mer på http://www.nyteknik.se/nyheter/fordon_motor/fartyg/article3592015.ece

29 nov 2012