Enkätsvar Miljötorget 2014

Program - Vem bryr sigHavsverkstadPresentationer
DebattIntervjuerUtställarePressEnkäten - Allt för Sjön 2014

Besökarna i utställningen "Östersjön - vem bryr sig..." fick svara på två frågor.

Den första frågan löd:

"Efter att ha sett utställningen, är det något som du själv kommer att ändra på i ditt hem eller i ditt sätt att leva?"

Se svaren här

Den andra frågan var:

"Vilket av miljöhoten mot Östersjön tycker du att det är viktigast att vi satsar resurser på i dagsläget?"

Se Svaren här

Än så länge har vi bara gjort en grovsortering av svaren men tanken är att detta ska ligga till grund för framtida frågeställningar när vi ger oss ut i landet. Det är dock intressant att se vad människor svarar och att vädligt många faktiskt hittade något som de kunde ändra på i sin livsföring.

Genom vår utställning har vi alltså påverkat människor vilket ju är vårt viktigaste mål.