En värdig vinnare

Nordiska Rådets Natur- och miljöpris gick i år till Stop Spild Af Mad. Slöseriet med mat är ett av våra stora miljöproblem. Det får även konsekvenser för Östersjön eftersom mycket av matproduktionen bidrar till övergödningen.

Läs mer: http://www.stopspildafmad.dk/

31 okt 2013