En liten krabba tar över Östersjön

Det finns numera en välmående stam av den vitfingrade brackvattenskrabban även i Finland. Det rent av vimlar av den lilla krabban på botten av Skärgårdshavet. Den första individen av invasionsarten observerades i våra vatten 2009.

Läs mer i Åbo underrättelser

27 okt 2015