En fjärdedel av stockholmarna kan med små medel förbättra miljön

Stockholm Vatten presenterar en undersökning, där 1 000 stockholmare svarat på frågor kopplade till hushållskemikalier. Kunskapen om hur man hanterar dem för att inte påverka sjöar och hav är generellt sett god. 20-30 % anger dessutom själva att de skulle kunna minska sin förbrukning av bland annat schampo, tvättmedel, sköljmedel, handdiskmedel och smink - med oförändrat resultat.

Stockholm Vatten har undersökt drygt 1 000 stockholmares användning av miljöfarliga vardagskemikalier. Generellt är kunskapen god om hur de ska hanteras, för att ge så liten påverkan som möjligt på Östersjön.

Men konsumtionen av hushållskemikalier skulle dessutom kunna minska enligt undersökningen. 20-30 % av stockholmarna anser sig själva kunna minska sin användning av produkter som schampo, tvättmedel, sköljmedel, smink, hårstylingprodukter, klorin, rengöringsmedel och diskmedel utan försämrat resultat.

- Kan vi minska vår användning av kemikalier i hushållen har vi kommit långt. 29 % av stockholmarna anger exempelvis att de skulle kunna använda mindre tvättmedel. Ett av våra viktiga miljötips är att följa doseringsanvisningarna, i Stockholm har vi mjukt vatten så den lägsta doseringen räcker. Väljer vi även miljömärkta produkter och lämnar kemikalierester till miljöstationen så bidrar vi till en bättre miljö i sjöar och hav, säger Cajsa Wahlberg, miljökemist på Stockholm Vatten.

76 % av stockholmarna lämnar sina kemikalierester till miljöstationen som man ska, medan 5 % häller ut dem i avloppet vilket är det sämsta alternativet. 72 % vet att man ska lämna läkemedelsrester till apoteket.

Runt 20 % av stockholmarna anger själva att de med samma resultat skulle kunna använda mindre smink, hårfärg och hårstylingprodukter.

- Smink, hud- och hårprodukter kan innehålla konserveringsmedel som är farliga för mikroorganismer, hormonstörande ämnen, metaller och svårnedbrytbara ämnen som vi inte vet effekterna av om de kommer ut i havet.

I undersökningen visar det sig även att 8 % häller ut färgrester i avloppet.

- Överbliven färg lämnar du till miljöstationen. Torka av penslarna och andra målarverktyg på papper innan du tvättar av dem. Om du köper konstnärsfärg ska du välja den som inte innehåller kadmium.

Undersökningen har genomförts av TNS-Sifo under oktober 2015 på uppdrag av Stockholm Vatten som just nu genomför kampanjen ”Dina kemikalier påverkar livet i sjöar och hav”.

Kontakt

Cajsa Wahlberg, miljökemist på Stockholm Vatten: 08-522 124 35, cajsa.wahlberg@stockholmvatten.se

Eleonor Björkman, pressansvarig på Stockholm Vatten: 08-522 120 12, eleonor.bjorkman@stockholmvatten.se

Stockholm Vatten är Sveriges största vatten- och avfallsbolag. Verksamheten berör varje dag 1,3 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet. Vi levererar dricksvatten och renar avloppsvatten i Stockholms stad och Huddinge kommun, samt ansvarar för avfallshanteringen i Stockholms stad. Vårt ansvar är att tillgodose både nuvarande och framtida invånares behov. Detta gör vi genom långsiktiga beslut som lever upp till miljökrav och ett hållbart kretslopp.

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/stockholmvatten/pressreleases/en-fjaerdedel-av-stockholmarna-kan-med-smaa-medel-foerbaettra-miljoen-1249836

9 nov 2015