Effekter av läkemedel

Effekter av lugnande läkemedel har provats i experiment med abborrar. Effekten blev att abborren visade upp en lugn, harmonisk och samtidigt djärvare sida vilket medförde att fisken åt mer och växte till sig snabbare. Den andra sidan av myntet var att den också blev mer riskbenägen vilket innebär större exponering för rovfiskar.

Fiskarna i försöket utsattes dock för en betydligt högre dos läkemedel än de som påvisades i proverna som Tre Kronor samlat in.

Jerker Fick från Umeå universitet redovisar resultaten från Tre Kronors provtagningar. I presentationen visas också experimentet med abborrar som exponeras för lugnande läkemedel.

Läs mer:

Forskare fann höga halter läkemedel i Östersjön DN
Unikt initiativ ska läka Östersjön SvD
Läkemedelsrester i avloppsvatten kan stoppas effektivt med aktivt kol IVL