Dom om dumpning viktig för skyddet av havsmiljön

I juni beslutade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, att bevilja Göteborg Hamn AB en 10-årig dispens från förbudet att dumpa muddermassor i havet.
Beslutet överklagades av bolaget - nu har ärendet avgjorts i Mark- och miljödomstolen.

- Domstolen går i stort på vår linje. Särskilt tillfredställande är att vårt krav på begränsade halter av det farliga ämnet tributyltenn, TBT, i muddermassorna fick gehör. Såvitt vi vet är det första gången en svensk domstol fastställer så låga nivåer, säger Björn Sjöberg.

Läs mer: http://havsvattenmyndigheten.mynewsdesk.com/pressrelease/view/dom-om-dumpning-viktig-foer-skyddet-av-havsmiljoen-951279

23 jan 2014